سفارش طراحی

مارژین برای راحتی شما و تسریع فرایند سفارش گیری، یک فرم سفارش گیری تدراک دیده است. کافیست روی لینک زیر کلیک کنید، مراحل را پیش بروید و سفارش خود را ثبت کنید. 

 

بزن بریم

0$

با تشکر به زودی با شما تماس خواهیم گرفت

مرحله اول

آیا میخواهید یک قالب برای پست یا استوری برای شما طراحی شود و یا نیاز به طراحی پست و استوری به طور کامل دارید؟

سفارشی سازی قالبهای مارژین
اگر یکی از قالبهای را انتخاب کرده اید و حالا نیاز دارید که قالب برای شما سفارشی سازی شود این گزینه را انتخاب کنید.
انتخاب
طراحی قالب
برای طراحی یک قالب گرافیکی (فاقد متن و تصویر) قابل ویرایش در گوشی و کامپیوتر این گزینه را انتخاب کنید.
انتخاب
طراحی کامل
برای طراحی پست یا استوری به طور کامل( همراه با متن و تصویر و موارد دلخواه شما) این گزینه را انتخاب کنید. ضمنا قالب قابل ویرایش را هم تحویل میگیرید.
انتخاب
شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

انتخاب موارد

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

انتخاب نوع قالب پستشما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

چه تعداد قالب استوری لازم دارید؟

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

چه تعداد قالب پست لازم دارید؟

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

چه تعداد کاور هایلایت لازم دارید؟

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

نام هایلایتها را وارد کنید

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

چه تعداد کاور ویدیو لازم دارید؟

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

اطلاعات پیج شما

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

سبک دلخواه شما

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

ابعاد قالب را انتخاب کنید
شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

انتخاب موارد

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

انتخاب نوع پستشما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

ابعاد قالب را انتخاب کنید
شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

چه تعداد کاور هایلایت لازم دارید؟

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

نام هایلایتها را وارد کنید

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

چه تعداد استوری لازم دارید؟

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

چه تعداد کاور ویدیو لازم دارید؟

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

متن پست را وارد کنید

لطفا توضیح دهید که در هر پست و هر اسلاید چه مواردی باید وجود داشته باشد. مواردی مثل متن اصلی، تیتر، آی دی، زیرتیترها و ...

متن پست(ها) را وارد کند

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

متن استوری(ها) را وارد کنید

هر متنی که قرار است در طراحی استوری وارد شود، شامل عنوان، آی دی، متن زمینه و ...

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

تصویر(های) مورد نظرتان را وارد کنید

اگر تصویر خاصی برای هر پست مد نظرتان است که پست باید با استفاده از آن طراحی شود، تصویر را وارد کنید

اگر تصویری ندارید پیدا کردن آن را به عهده ما بگذارید و از این مرحله رد شوید. ما تصاویر مرتبط را برایتان پیدا میکنیم.

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

تصویر(های) مورد نظرتان را وارد کنید

اگر تصویر خاصی مد نظرتان است که استوری باید با استفاده از آن طراحی شود، تصویر را وارد کنید

اگر تصویری ندارید پیدا کردن آن را به عهده ما بگذارید و از این مرحله رد شوید

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

متن کاور(ها) را وارد کنید

هر متنی که قرار است در طراحی کاور ویدیو وارد شود، شامل عنوان، آی دی، متن زمینه و ...

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

تصویر(های) مورد نظرتان را وارد کنید

اگر تصویر خاصی مد نظرتان است که کاور ویدیو باید با استفاده از آن طراحی شود، تصویر را وارد کنید

اگر تصویری ندارید پیدا کردن آن را به عهده ما بگذارید و از این مرحله رد شوید

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

چه تعداد پست لازم دارید؟

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

پست دارای چند اسلاید است؟

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

هر پست دارای چند اسلاید است؟

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

قالب پستها یکسان باشد یا متفاوت؟شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

پست دارای چند اسلاید است؟

پیشنهاد مارژین: اگر میخواهید یک اسلاید کاور یک اسلاید قابل ویرایش برای پستهای میانی و یک اسلاید آخر برای شما طراحی شود، تعداد 3 را انتخاب کنید. (برای تعداد بالاتر از 3 قیمت هر اسلاید 40 تومان محاسبه خواهد شد.)

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

هر قالب پست دارای چند اسلاید باشد؟

پیشنهاد مارژین: اگر میخواهید یک اسلاید کاور یک اسلاید قابل ویرایش برای پستهای میانی و یک اسلاید آخر برای شما طراحی شود، تعداد 3 را انتخاب کنید. (اگر بیش از 3 اسلاید انتخاب کنید هر اسلاید 40 هزارتومان محاسبه خواهد شد)

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

قالب (های) استوری حاوی چه آپشنهایی باشد؟

برای مثال مکانی برای قرار گرفتن عکس، متن، آی دی، عکس پروفایل، لوگو و ...

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

قالب (های) پست حاوی چه آپشنهایی باشد؟

برای مثال مکانی برای قرار گرفتن عکس، متن، آی دی، عکس پروفایل، لوگو و ...

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

قالب (های) ویدیو حاوی چه آپشنهایی باشد؟

برای مثال مکانی برای قرار گرفتن عکس، متن، آی دی، عکس پروفایل، لوگو و ...

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

هر پست دارای چند اسلاید است؟

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

هر پست دارای چند اسلاید است؟

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

شماره سفارش و نام قالب خود را وارد کنید

شماره سفارش از طریق ایمیل بعد از خرید قالب برای شما ارسال شده است

برای ویرایش قالب، شما اول باید قالب را تهیه نمایید. بعد از تهیه قالب شماره سفارش خود را وارد کرده، به مرحله بعدی بروید. (شماره سفارش بعد از خرید به ایمیل شما ارسال میشود)

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

انتخاب موارد


شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

چه تعداد پست لازم دارید؟ 1

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

رنگ مورد نظر خود را وارد کنید

به تعداد رنگهای پالت رنگی قالب، میتوانید رنگ انتخاب کنید

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

متن پست را وارد کنید (1)

لطفا توضیح دهید که در هر پست و هر اسلاید چه مواردی باید وجود داشته باشد. مواردی مثل متن اصلی، تیتر، آی دی، زیرتیترها و ...

متن پست(ها) را وارد کند

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

تصویر(های) مورد نظرتان را وارد کنید (1)

اگر تصویر خاصی برای هر پست مد نظرتان است که پست باید با استفاده از آن طراحی شود، تصویر را وارد کنید

اگر تصویری ندارید پیدا کردن آن را به عهده ما بگذارید و از این مرحله رد شوید. ما تصاویر مرتبط را برایتان پیدا میکنیم.

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

چه تعداد کاور هایلایت لازم دارید؟ (1)

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

نام هایلایتها را وارد کنید (1)

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

چه تعداد استوری لازم دارید؟ (1)

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

متن استوری(ها) را وارد کنید (1)

هر متنی که قرار است در طراحی استوری وارد شود، شامل عنوان، آی دی، متن زمینه و ...

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

تصویر(های) مورد نظرتان را وارد کنید (1)

اگر تصویر خاصی مد نظرتان است که استوری باید با استفاده از آن طراحی شود، تصویر را وارد کنید

اگر تصویری ندارید پیدا کردن آن را به عهده ما بگذارید و از این مرحله رد شوید

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

چه تعداد کاور ویدیو لازم دارید؟ (1)

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

متن کاور(ها) را وارد کنید (1)

هر متنی که قرار است در طراحی کاور ویدیو وارد شود، شامل عنوان، آی دی، متن زمینه و ...

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

تصویر(های) مورد نظرتان را وارد کنید (1)

اگر تصویر خاصی مد نظرتان است که کاور ویدیو باید با استفاده از آن طراحی شود، تصویر را وارد کنید

اگر تصویری ندارید پیدا کردن آن را به عهده ما بگذارید و از این مرحله رد شوید

شما باید یک آیتم را برای ادامه انتخاب کنید

مرحله نهایی

قیمت نهایی

شرح سفارش شما

موارد انتخابی اطلاعات تعداد مبلغ
تخفیف:
مجموع: