تم پازلی نامحدود

نمایش دادن همه 8 نتیجه

در این مدل تم، پستها به صورت پازلی کنار هم قرار میگیرند اما ترتیب خاصی برای گذاشتن پستها وجود ندارد و بهم ریختگیهای پستهای پازلی در این مدل دیده نمیشود.